AAU logo

vis arrangement

Håndtering af registerdata med STATA (Workshop 2/2)

Håndtering af registerdata med STATA (Workshop 2/2)

Workshopserien har til formål at give overblik over de forskellige formater, som der findes på Danmarks Statistiks registre. Formålet er at udvikle softwaretekniske kompetencer til at håndtere typiske, indledende datahåndteringsudfordringer, når man arbejder med registerdata og på tværs af dataformater.

Tidspunkt

19.11.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Dette er datoen for workshop 2/2 om håndtering af registerdata.

Om workshopserien

Workshopserien har til formål at give overblik over de forskellige formater, som der findes på Danmarks Statistiks registre. Formålet er at udvikle softwaretekniske kompetencer til at håndtere typiske, indledende datahåndteringsudfordringer, når man arbejder med registerdata og på tværs af dataformater.

Workshopserien vil blandt andet gennemgå:

  • Information om forskellige dataformater på Danmarks Statistisk (årsregistre, forløbsregistre).
  • Hvordan man kombinerer informationer fra flere datasæt med SAS og STATA.
  • Hvordan man kan automatisere processer, der involverer at kombinere informationer fra mange datasæt.
  • Hvordan man gør brug af DST-formater med SAS.
  • Hvordan man håndterer dato- og strengværdier i SAS og STATA.

De to workshops er tiltænkt at supplere hinanden. Workshop 1 i SAS fokuserer særligt på, hvordan man foretager de indledende dataudtræk og kørsler i SAS. Workshop 2 i STATA fokuserer på mere almene datahåndteringsværktøjer samt på avancerede datakombinationsmetoder.

Workshopserien undervises af Jeevitha Y. Qvist (Institut for Statskundskab), Rolf L. Lund (Institut for Sociologi og Socialt Arbejde) og Kristian G. Kjelmann (CALDISS).

Hent detaljeret beskrivelse af workshopserien her.

Forudsætninger

Det er en fordel, at man i forvejen er bekendt med at arbejde med registerdata, men det er ikke et krav. Workshop-serien kan ikke betragtes som et introduktionskursus i registerdatas indhold, men som en teknisk introduktion af registerdatas formater, samt hvordan man arbejder med disse.

Det antages, at deltagere som minimum er bekendt med en af softwareløsningerne i workshopserien, og at man kan arbejde med enten editor-filer (SAS) eller do-filer (STATA). Man kan sagtens deltage i begge workshops, selvom man kun har begrænset kendskab med den ene softwareløsning.

Det antages, at deltagere har den pågældende softwareløsning (SAS/STATA) installeret på egen PC/Mac inden workshoppen.

TilmelDing

Du kan tilmelde dig workshopserien ved at udfylde nedenståedne formular.

Arrangør

CALDISS

Adresse

Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4, lokale 7, 9220 Aalborg Øst