AAU logo

vis arrangement

Introduktionsarrangement til Kulturarvsclusteret

Introduktionsarrangement til Kulturarvsclusteret

Kulturarvscluster-projektet gæster Aalborg Universitet.

Tidspunkt

29.01.2019 kl. 12.00 - 15.30

Beskrivelse

Big Data møder dansk kulturarv

Kulturarvsclusteret (DeIC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek.) gæster Aalborg Universitet den 29. januar kl. 12:00.

Til introduktionsarrangementet informeres der om Kulturarvscluster-projektet samt muligheder for at etablere projekter i Kulturarvsclusteret.

Tilmeld dig arrangementet gennem knappen nederst på siden.

Kulturarvsclusteret-projektet kan kort beskrives som en mulighed for danske forskere til at prøve kræfter med kvantitative digitale metoder. Det Kgl. Bibliotek og DeiC stiller en teknisk platform til rådighed, finansiering af seks måneders adgang til denne platform og op til 120 timers medhjælp til dataforståelse, algoritmeforståelse og -udvikling samt rådgivning omkring jura og de digitale kulturarvssamlinger på Det Kgl. Bibliotek.

Udforsk de digitale KULTURARVSMATERIALER

DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation) har fået til opgave at udbrede High Performance Computing (HPC) til nye forskningsområder såsom de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. For at imødekomme dette har DeIC og Det Kgl. Bibliotek indgået aftale om etablering af DeIC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek.

Kulturarvsclusteret benytter moderne teknologier inden for data science og giver for første gang mulighed for at lave kvantitative forskningsprojekter i den digitale danske kulturarv – fx radio- og tv-udsendelser, arkiverede hjemmesider og historiske aviser.

Samlinger der er tilgængelige for forskningsprojekterne

Radio-/tv-samlingen indeholder mere end 1 mio. timers tv-udsendelser og mere end 1,5 mio. timers radioudsendelser udsendt på danske kanaler fra 1980’erne til i dag. Samlingens data gøres tilgængelige som videofiler. Samlingen indeholder også store mængder metadata såsom programtitler, udsendelsestidspunkter og undertekster alt efter fra hvilken epoke, indsamlingen stammer. Se mere på mediestream.dk.

Netarkivet indeholder mere end 800TB data svarende til mere end 25 mia. objekter hentet fra den danske del af internettet fra 2005 til i dag. Også dette arkiv indeholder både data og metadata, og begge dele stilles til rådighed for forskningsprojekter. Du kan læses yderligere på netarkivet.dk.

Den digitale avissamling indeholder mere end 35 mill. avissider fra 1700-tallet indtil i dag. Se mere i samlingen. Alle disse sider ligger som billedfiler sammen med en stor mængde metadata og optisk tegngenkendelsesdata (OCR).

Ud over disse store samlinger har Det Kgl. Bibliotek også andre mindre specialsamlinger.

Alt i alt stilles mere end 4PB, svarende til cirka 4.000.000 gigabytes, til rådighed for nye og eksisterende forskningsprojekter.

 

Læs mere om Kulturarvscluteret på kulturarvscluster.dk.

 

Tilmeld dig nu

Adresse

Aalborg Universitet, Fibigerstræde 5, lokale 37, 9220 Aalborg Øst