AAU logo

Samarbejd med Caldiss

Et kerneprincip for CALDISS er, at dets aktiviteter skal forankres i konkret forsknings- og undervisningspraksis ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU. Derfor hører vi meget gerne fra dem, som ønsker at samarbejde med CALDISS; enten til udvikling af workshops eller for at etablere projektsamarbejde. Samtidig er et mål for CALDISS, at agere som et datacenter for det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU. Vi hører derfor også meget gerne fra forskere, som ønsker at stille deres data til rådighed gennem CALDISS.

Udvikling af workshops og oplæg

Har du forslag til workshops eller oplæg for personer med tilknytning til det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, som du gerne vil udvikle og/eller afvikle, så kontakt gerne CALDISS.

CALDISS er åben over for forslag til workshops og oplæg, så længe de falder inden for CALDISS’ fokusområder (databehandling, nye data, nye metoder, ny software og avanceret brug af software).

 

Hold oplæg, der illustrerer muligheder med nye data og nye metoder

Aktiviteter i CALDISS har til formål at informere og inspirere om, hvad der er muligt med nye data og nye metoder inden for samfundsvidenskab. Hvis du mener, at din forskning falder inden for CALDISS’ fokusområder, så hører vi gerne fra dig om at arrangere et oplæg for forskere og studerende ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU samt andre interesserede.

 

Projektsamarbejde med laboratoriet: ”Eksperimenter” med nye data og nye metoder

Netop fordi at CALDISS bestræber sig på at forankre sine aktiviteter i konkret forskningspraksis, så hører vi meget gerne fra forskere, som ønsker at samarbejde med metodelaboratoriet.

CALDISS tilbyder i øjeblikket at indgå i forsknings- og projektsamarbejde inden for følgende områder:

  • Indsamling/høstning og umiddelbar behandling af specifik digital data (herunder konvertering af tekstdata til andre datastrukturer)
  • Anonymisering og deling af data gennem CALDISS
  • Håndtering af specifikke datamanagement-udfordringer; herunder anonymisering og standardisering
  • Eksperimentere med digitale metoder på forskningsdata (fx netværksanalyse og topic models)

Områderne er ikke udtømmende, og vi er åbne over for forslag, så længe de falder inden for CALDISS’ overordnede fokusområder.

Et projektsamarbejde med CALDISS involverer ikke:

  • Analysearbejde
  • Fortolkninger
  • Udarbejdelse af tekst til artikler, antologier o.l.
  • Opbygning og udvikling af økonometriske modeller

Som hovedregel er det ikke CALDISS, som foretager den egentlige forskning, men giver blot muligheder for at adressere aktuelle forskningsspørgsmål på nye måder eller mulighed for at stille nye forskningsspørgsmål.

 

Del dine data med forskere og studerende ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet

CALDISS har som ambition at agere som et datacenter for det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU. Dette involverer både at skabe overblik over hvilke data, som findes på fakultetet samt at facilitere deling af data mellem forskere eller mellem forskere og studerende.

CALDISS bistår her gerne i at anonymisere data, så de kan deles, eller facilitere datasamarbejder.

 

Bliv en del af CALDISS’ netværk

Som led i at være videnscenter inden for digitalisering af samfundsvidenskaben og nye metoder , ønsker vi at skabe en oversigt over de forskere på AAU, som særligt beskæftiger sig med området.

Har du en specialiseret viden, der falder inden for CALDISS’ fokusområder, som du gerne vil stille til rådighed for andre, så kontakt os gerne.