Spring til indhold

Datahåndteringsservice

CALDISS tilbyder en mindre datahåndteringsservice. Servicen går på at sammensætte, beskære og filtrere registerdata til kombinerede datasæt.

Datahåndteringsservice

CALDISS tilbyder en mindre datahåndteringsservice. Servicen går på at sammensætte, beskære og filtrere registerdata til kombinerede datasæt.

Servicen ydes i starten af et projekt. Her kan CALDISS bistå i at danne et samlet datasæt på tværs af flere registre, så det er klar til yderligere analyse. Som udgangspunkt bistår CALDISS kun i starten af et projekt med en enkelt leverance. Der løses ikke datahåndteringsopgaver ad hoc.

Bemærk at CALDISS også tilbyder workshops specifikt rettet mod at arbejde med registerdata i SAS og STATA. Disse workshops kan ønskes ved at udfylde formularen "Ønsk en workshop".

CALDISS tilbyder følgende ydelser inden for håndtering af registerdata

  • Sammensætning af registre på tværs af år
  • Sammensætning af registre og surveydata
  • Simple filtreringer (observationer, der indeholder et eller flere bestemte kriterier)
  • Tilskæringer (fx kun observationer, som er del af survey eller kohorte)
  • Simple compound/kombinerede variable (variable, som kan dannes ved simpel mutering af eksisterende variable)
  • Udarbejdelse af "generiske" scripts/koder til ovenstående, som nemt kan genbruges (i STATA, SAS, R og python)

 

Hvordan gør jeg brug af servicen?

Afhængig af henvendelsen udarbejdes script/kodefil enten med pågældende data på serveren eller udarbejdes uden for serveren, så du selv skal uploade og køre scriptet/kodefilen.

Bemærk: En ansat ved CALDISS er nødt til at være tilføjet projekt ved Danmarks Statistik, før at script kan udarbejdes med data på serveren.