Spring til indhold

Bridging Projects

CALDISS indgår gerne i projektsamarbejder, hvor digitale datakilder og/eller digitale metoder bringes i spil. Et projektsamarbejde har til formål at afprøve og afsøge nye muligheder inden for digitale data og metoder. Projektsamarbejdet skal ydermere betragtes som et læringsforløb for begge projektparter.

Bridging Projects

CALDISS indgår gerne i projektsamarbejder, hvor digitale datakilder og/eller digitale metoder bringes i spil. Et projektsamarbejde har til formål at afprøve og afsøge nye muligheder inden for digitale data og metoder. Projektsamarbejdet skal ydermere betragtes som et læringsforløb for begge projektparter.

CALDISS har til hovedformål at udforske og udnytte de potentialer, som udviklingerne inden for digitale data og metoder giver for samfundsvidenskaberne. Et samarbejde med CALDISS er et gensidigt læringsforløb, hvor nye og etablerede forskere bliver klogere på digitale muligheder og potentialer på den ene side, mens CALDISS opbygger viden om, hvordan forskellige data og metoder kan anvendes i specifikke fagområder på den anden. Derfor omtales et samarbejde med CALDISS som et "Bridging project", da formålet med et samarbejde er at skabe forbindelse mellem en etableret samfundsvidenskabelig faglighed og digitaliseringens samt teknologiers muligheder.

Eksempler på projektsamarbejde

Samarbejde med CALDISS

Kontakt CALDISS

CALDISS
Digitalt data- og metodelaboratorium ved SSH

E-mail: CALDISS@adm.aau.dk