Spring til indhold
caldiss.aau.dk

Om CALDISS

Det digitale data- og metodelaboratorium, CALDISS, er en online platform for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, hvor nye muligheder inden for databehandling, digitale data og digitale metoder adresseres.

Om CALDISS

Det digitale data- og metodelaboratorium, CALDISS, er en online platform for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, hvor nye muligheder inden for databehandling, digitale data og digitale metoder adresseres.

Hovedformålet med laboratoriet er at hjælpe alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved AAU til at realisere de potentialer, som udviklinger inden for digital samfundsvidenskab rummer og sikre, at disse potentialer udnyttes i forskningen og undervisningen på fakultetet samt formidles til relevante aktører i lokalsamfundet.

Vores håb er at blive en tjeneste og en service, som alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU kan få gavn af.

CALDISS' filosofi

CALDISS’ aktiviteter skal være tværfaglige og så vidt muligt komme alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved AAU til gode. Derfor er man altid velkommen til at kontakte CALDISS med forslag og kommentarer.

  • Tværfaglig vidensudvikling: CALDISS ønsker at fremme og facilitere brug af digitale data og digitale metoder samt tilskynde tværfaglige diskussioner om de muligheder og udfordringer (praktiske som etiske), som opstår i forbindelse med digitaliseringen af humaniora og samfundsvidenskaberne.
  • Open-source og vidensdeling: CALDISS opfordrer til vidensdeling og samarbejde på tværs (inden for AAU som uden for), og abonnerer på en ”open-source” filosofi om, at de værktøjer, ressourcer og løsninger, som CALDISS udvikler, stilles frit til rådighed.
  • Eksperimentelle og ansvarlige: CALDISS håber at kunne fordre begejstring for digitale metoder. Vi er eksperimentelle i vores sigte, da vi er nysgerrige på, hvad digitale metoder kan tilbyde humaniora og samfundsvidenskaben, men ansvarlige i vores ageren, hvor vi sikrer etisk og forsvarlig behandling af data.