Om CALDISS

Det digitale data- og metodelaboratorium, CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science), er et fælles fysisk metodelaboratorium såvel som en online platform for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, hvor nye muligheder inden for databehandling, digital data og digitale metoder adresseres.

Hovedformålet med laboratoriet er at hjælpe alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU til at realisere de potentialer, som udviklinger inden for digital samfundsvidenskab rummer, og sikre, at disse potentialer udnyttes i forskningen og undervisningen på fakultetet samt formidles til relevante aktører i lokalsamfundet.

CALDISS er i 2018 støttet af Det Obelske Familiefond.

CALDISS er i 2019 støttet af IT-Vest.

 

Dagligdagen i CALDISS består blandt andet af:

  • Løbende undervisningsaktiviteter (workshops og oplæg) for alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU

  • Udvikling af digitale værktøjer og redskaber til indsamling og behandling af digitale data ('Big Data')

  • Opbygning af og adgang til samfundsvidenskabelige databaser

  • Forsknings- og projektarbejder med fakultetets forskningsmiljøer eller med eksterne samarbejdspartnere.

CALDISS’ aktiviteter er yderst varierende. Kerneprincippet i aktiviteterne er, at de forankres i konkret forsknings- og undervisningsaktivitet ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, og at de falder inden for CALDISS’ fokusområder.

 

CALDISS’ fokusområder

Opbygning af data- og videnscenter: ”One-stop shop” for tilgængelige data

En ambition for CALDISS er at agere som et fælles datacenter for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU. Dette indebærer at afdække hvilke data, som institutterne på fakultetet i forvejen besidder og gøre disse data lettere tilgængelige for forskere såvel som studerende.
CALDISS arbejder mod at opbygge en platform for sikker videregivelse og deling af data, hvor CALDISS bistår i eventuel anonymisering samt at facilitere GDPR-compliant datasamarbejde mellem forskere, forskere og studerende samt mellem forskere og eksterne virksomheder og organisationer

CALDISS agerer samtidig som et videnscenter for hvilke data, som i forvejen er tilgængelige samt hvordan de tilgås. Derudover afdækkes behovet for tilkøb af adgang til nye databaser løbende.

Nøgleord: data management, data governance, digitalisering, datasikkerhed, IT-infrastruktur

 

Avanceret databehandling

Som et data- og videnscenter vil CALDISS ikke kun hjælpe med adgang og brug af data, men også til håndtering af særlige datamæssige udfordringer. Selvom CALDISS er konceptualiseret med et fokus på det nye og til dels ukendte inden for digital data og metode, fokuserer CALDISS også på at udarbejde nye løsninger til kendte databehandlingsproblemstillinger.

Nøgleord: data management, data science, data mining, visualisering

 

Indsamling og behandling af digitale data

CALDISS undersøger løbende mulighederne for og udvikler redskaber til høstning og indsamling af nye dataformer. Her tænkes særligt på de data, som ofte benævnes ’Big Data’ inden for samfundsvidenskab.

Igennem CALDISS’ lokaler stilles særligt kraftige hardwarefaciliteter til rådighed for både studerende og forskere, som egner sig til beregning på og visualisering af store datasæt.

Nøgleord: digitale data, Big Data, webscraping, API, data mining, text mining, data science, visualisering, digitale metoder

 

Eksperimentering med nye metoder

CALDISS har som ambition at undersøge, hvordan nye digitale metoder kan bringes i anvendelse inden for samfundsvidenskab (fx netværksanalyse, topic models, machine learning). CALDISS har ambition om at undersøge brugbarheden af disse metoder inden for samfundsvidenskab samt informere og inspirere om disse metoder til alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU gennem konkrete undervisningsaktiviteter (workshops og oplæg).

Nøgleord: digitale metoder, computational social science, computational thinking, data science, visualisering

 

Ny software og avanceret brug af kendt software

Med nye metoder følger ny software. CALDISS vil løbende tilbyde workshops i brug af nye softwareløsninger som R og Python samt workshops med fokus på generel opkvalificering inden for brug af software, som AAU i forvejen har licens til; herunder STATA, SAS, NVivo og ArcGIS.

Behovet for ny software og workshops afdækkes løbende.

Nøgleord: digitalisering, 'computational thinking', data science, computer science, programmering, software

 

CALDISS' filosofi

CALDISS’ aktiviteter skal være tværfaglige og så vidt muligt komme alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU til gode. Derfor er man altid velkommen til at kontakte CALDISS med forslag og kommentarer.

CALDISS ønsker at fremme og facilitere brug af digitale data og digitale metoder samt tilskynde tværfaglige diskussioner om de muligheder og udfordringer (praktiske som etiske), som opstår i forbindelse med digitaliseringen af samfundsvidenskaberne.

CALDISS opfordrer til vidensdeling og samarbejde på tværs (inden for AAU som uden for), og abonnerer på en ”open-source” filosofi om, at de værktøjer, ressourcer og løsninger, som CALDISS udvikler, stilles frit til rådighed.

CALDISS håber at kunne fordre begejstring for digitale metoder. Vi er eksperimentelle i vores sigte, da vi er nysgerrige omkring, hvad digitale metoder kan tilbyde samfundsvidenskaben, men ansvarlige i vores ageren, hvor vi sikrer etisk og forsvarlig behandling af data.

 

Vores håb er at blive en tjeneste og en service, som alle med tilknytning til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU kan få gavn af.

CALDISS - Fibigerstræde 5, lokale 37-41 - 9220 Aalborg Ø - Find vej