Hvad indgår CALDISS i samarbejde om?

CALDISS arbejder bredt med digitaliseringens muligheder inden for samfundsforskningen. Et samarbejde kan derfor både være med fokus på nye datakilder (data fra sociale medier, internetsider, digitale tekstarkiver, billeddata), nye metoder (machine learning, digital tekstanalyse, brug af programmeringsværktøjer og automatisering) eller begge dele.

Et samarbejde med CALDISS er kendetegnet ved at være eksperimenterende: Hvad er muligt med digitale værktøjer, metoder og teknikker, og hvilke samfundsvidenskabelige problemstillinger kan belyses og undersøges med disse? Et samarbejde skal bidrage med viden og kompetence inden for dette bredere spørgsmål, uanset om samarbejdet munder ud i et reelt produkt eller form for publikation (dog forventes det, at man som udgangspunkt har dette som ambition).

Eksempler på tidligere projekter:

  • Automatisk udledning af nøgleinformationer i afgørelser fra Trafikstyrelsen om flyforsinkelser og -aflysninger (læs mere her.)
  • Opbygning af søgemaskine og database til europæiske menneskerettighedsafgørelser med mulighed for specifikke fritekst-søgninger (i samarbejde med CLAAUDIA og "AI for the People")
  • Dataindsamling fra konsulenthuses hjemmesider af indlæg, artikler o.l. der diskuterer og beskriver kunstig intelligens ("artificial intelligence")

 

Betingelser

Medforfatterskab

Der er som udgangspunkt forventning om, at deltagere fra CALDISS får mulighed for medforfatterskab i eventuelle publikationer produceret i forbindelse med samarbejdet.

Der henvises til afsnittet om forfatterskab i den danske kodeks for integritet i forskning af 2014 (link).

Open science

Al kode og dokumentation gøres som hovedregel offentlig tilgængeligt via CALDISS GitHub: https://github.com/caldiss-aau

Kode og eventuelle programmer produceret i samarbejdet kan som udgangspunkt frit bruges i andre projekter af andre forskere medmindre andet aftales.

 

CALDISS daglige og videnskabelige leder bevarer retten til at vurdere, hvorvidt en projektide er inden for rammerne af, hvad CALDISS kan indgå i samarbejde om.

CALDISS - Fibigerstræde 5, lokale 37-41 - 9220 Aalborg Ø - Find vej